Преводачески услуги

Преводи

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ​

Преводаческа агенция Максимум извършва преводи както на официални документи, така и на текстове със специализирана тематика като икономическа, техническа, медицинска, юридическа, финансово-счетоводна и друга специализирана литература.

Преводачите ни са тясно специализирани в преводи на терминологични текстове и обработка на документи, като изцяло спазваме изискванията на нашите клиенти и предоставяме преводите в напълно завършен вид, следвайки оригинала с всички таблици, схеми, снимки и чертежи.

Работим с необходимата бързина и винаги изпълняваме поръчките си в СРОК!

Освен това бихме могли да Ви дадем компетентно мнение за това какви документи са необходими в даден случай, в какъв вид са годни за легализация, а също да Ви предложим различни варианти за срок и цена за тяхното легализиране.

ДОКУМЕНТИ НА ГРАЖДАНИ​

• експресни преводи на лични документи и кореспонденция;
• изготвяне на стриктно форматирани текстове (CV, мотивационни писма, дипломни и курсови работи, препоръки и др.);
• подготовка на документи за кандидатстване и обучение в чужбина;
• попълване на формуляри от и за чужбина;
• туризъм; 
• бизнес пътувания в друга държава.

УСТНИ ПРЕВОДИ

Агенция Максимум предоставя квалифицирани преводачи в областта на устните преводи – консекутивни (превод с изчакване при преговори и семинари) и симултанни (превод от кабина в момента на говоренето), придружаване при организация на семинари, конференции или бизнес преговори, превод при нотариални заверки и телефонни разговори.

Можете да направите Вашето запитване за устен превод тук !

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Агенция Максимум извършва преводаческа дейност към водещи фирми в град Пловдив и страната. Наши партньори са “Аларик Секюритис”, “Водоканалпроект”, Мюсюлманското Настоятелство и много други.

Подробна фирмена оферта за преводачески услуги, както и препоръка от фирмите, с които работим, се изпращат при поискване на имейл или на адреса и телефоните на агенция Максимум

Можете да направите запитване за оферта от тук !