Достъпни цени за всички наши услуги

Цени

ПИСМЕН ПРЕВОД

– Английски, Руски, Френски – 10 лв. (до 3 дни)

– Немски, Испански, Италиански – 12 лв. (до 3 дни)

– Гръцки, Турски, Румънски, Сърбо-хърватски, Словашки, Чешки, Полски, Македонски – 15 лв. (до 3 дни)

– Португалски, Унгарски, Украински, Словенски, Холандски – 18 лв. (до 3 дни)

– Албански, Арменски, Шведски, Норвежки – 21 лв. (1-5 дни)

– Китайски, Иврит, Хинди – 40 лв. (от 1 до 5 дни)

Цената на превода се формира по БДС на база стандартна страница от 1800 знака с интервалите, измерени на опция Tools –› Word Count –› Characters with spaces.

За експресен превод /в рамките на деня – 24 часа/ + 50% върху цената на превода

За специализиран превод + 30% върху цената на превода или по договаряне. 

ЦЕНИ ЗА ОБЕМ

  • За превод с обем от 51 до 100 страници – 5% от крайната сума за плащане
  • За превод с обем над 100 страници – 8% от крайната сума за плащане
  • За превод с обем над 150 страници – 10% от крайната сума за плащане

УСТЕН ПРЕВОД

Симултанен превод
Превод от кабина в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи. Цена за екипа: 500 лева на ден.

Консекутивен превод
Превод с изчакване при преговори и семинари. Цена за един преводач: 50 лева на час.

При ангажимент с по-дълъг срок – отстъпки.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ - БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ

Министерство на образованието:диплома за средно и висше образование, приложение към диплома, академична справка,уверение и др.
Стандартна поръчка /10-12 работни дни/ – 70 лв. /без превод/
Бърза поръчка /8-10 работни дни/ – 90 лв. /без превод/
Експресна поръчка /7-9 работни дни/ – 110 лв. /без превод/
 
Общински документи:акт за раждане, удостоверение за граждански брак, удостоверение за семейно положение идр.
Стандартна поръчка /4 работни дни/ – 60 лв. /без превод/
Бърза поръчка /2 работни дни/ – 80 лв. /без превод/
Експресна поръчка /1 работен ден/ – 100 лв. /без превод/
 
Министерство на правосъдието:свидетелство за съдимост, съдебно решение и др.
Стандартна поръчка /7 работни дни/ – 70 лв. /без превод/
Бърза поръчка /5 работни дни/ – 90 лв. /без превод/
Експресна поръчка /4 работни дни/ – 110 лв. /без превод/
 
Министерство на здравеопазването:медицински свидетелства, дипломи и приложения, издадени от медицински учебнизаведения и др.
Стандартна поръчка /5 работни дни/ – 60 лв. /без превод/
Бърза поръчка /3 работни дни/ – 80 лв. /без превод/
Експресна поръчка /2 работни дни/ – 100 лв. /без превод/
 
Други:удостоверения от КАТ, МВР, данъчни и банкови документи, удостоверения от НОИ, НАП,Светия синод и др.
Цените и сроковете варират.

* Към срока за легализация се добавят 2 дни за изпращане и връщане на легализираниядокумент от София.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА

Удостоверения от университети; Общински документи: акт за раждане, акт за граждански брак, удостоверение за семейно положение;  правосъдни документи

Бавна поръчка /4 работни дни/ – 40 лв. /без превод/
Бърза поръчка /2 работни дни/ – 60 лв. /без превод/
Експресна поръчка /1 работен ден/ – 80 лв. /без превод/

* Към срока за легализация се добавят 2 дни за изпращане и връщане на легализираниядокумент от София.

ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

Агенция “Максимум” предлага безплатни насоки и консултации за обучение в чужбина – от първоначалния ориентир към университет, през подготовка за международно признатите сертификати – TOEFL, SAT, SAT 2, IELTS, CAMBRIDGEсертификатите – FCE, CAE, CPE; съдействаме при подаване на документи за изпити и прием; организираме летни езикови лагери и езикови курсове в чужбина за ученици и възрастни. За по-подробна информация за предлаганите от нас опции за обучение в чужбина и цени, разгледайте рубриката ни ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА.

Подготовка за интервю – 10 уч. часа – 20лв.

Консултации – безплатни при възлагане на поръчка